یاداشتهای دلتنگی

من نه منم نه من منم

حرف 87
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠  

عاشق که نه ٬ ولی دوستت دارم !

با کلمات نمی تونم خوب بازی کنم و نمی دانم کدامیک بر دیگری برتری دارد ولی شنیده ام می گویند٬ کسی یا چیزی را که خیلی دوست داری رها کن و هیچ وقت سراغش نرو . اگر ان چیز یا آنکس در دنیا فقط مال تو باشد مطمئن باش روزی به تو برگردانده می شود . حتی یک دقیقه قبل از مرگ !

من خیلی وقت است تو را ول کرده ام با اینکه هنوز مطمئن نیستم واقعاَ بخواهمت  !

آخرش مگر قرار است چه بشود ؟ حالا یا مال من هستی یا نیستی !

اگر باشی که شایدخوشحال بشوم و اگر هم نباشی که می روی جز ان چیز هایی که خواسته یا نا خواسته قرار نبوده هیچ وقت داشته باشم !


 
 
 
 
( )

دانلود آهنگ