یاداشتهای دلتنگی

من نه منم نه من منم

حرف 113
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱  

چه غباری اینجا را گرفته !

انگشت که می کشم فرو می رود ! می سوزد . . .

 بعدازگذراندن تقریبا یک پنجم دوره نقاهت ! بالاخره اجازه دادند باز شوم !

خودم را نمی بینم .سوراخ سوراخ شده ام .اما درد این چند روزه آنقدر هم پیرم نکرده .

بوی الکل میاید .اینجا بالا نیاورم خوب است .......

 امروز عصر نفهمیدم کجایم . سردم شد و بعد گرم . تب نداشتم ولی . سبک شدم یه هو . بوی پونه امد و بعد بوی لجن ! بدم نیامد . پایم را پایین بردم و خیس شدم . از پا تا به سر ...

گریه کردم بعد از چند روز خلسه . . .. .

دارم خوب می شوم ..  . . .


 
 
 
 
( )

دانلود آهنگ