یاداشتهای دلتنگی

من نه منم نه من منم

حرف 5
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸  

هر کلمه ی من صدها رؤیا را برای تو به تصویر می کشید و تو این را نمی دیدی!

هر نگاه من پر از حرفهای نگفته ام بود اما تو این را نمی فهمیدی!

هر تپش قلب من هزاران هزار احساس پر از عشق را برای تو به ارمغان می آورد اما تو این را حس نمی کردی !

اصلا تو مرا نمی شناختی و من به امید اینکه روزی خواهی فهمید که:

"من به عشق تو زنده ام زنده به یاد تو"

زنده مانده ام.

و تو هنوز هم این را نمی دانی...

ای بی وفای من

 

تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما . عشق من عاشقم باش
عشق من عاشقم باش. که تن به شب نبازم
با غربت من بساز تا با خودم بسازم
عشق من عاشقم باش. عشق من عاشقم باش
تو خواب عاشقا رو تعبیر تازه کردی
کهنه حدیث عشق و تفسیر تازه کردی
گفتی که از تو گفتن یعنی نفس کشیدن
از خود گذشتن من یعنی به تو رسیدن
قلبم و عادت بده به عاشقانه مردن
از عشق زنده بودن  از عشق جون سپردن
وقتی که هق هق عشق  زجهء احتیاجه
سر جنون سلامت که بهترین علاجه
عشق من عاشقم باش .عشق من عاشقم باش
عشق من عاشقم باش اگر چه مهلتی نیست
برای با تو بودن اگر چه فرصتی نیست
عشق من عاشقم باش . نذار بیفتم از پا
بمون با من که بی تو نمی رسم به فردا
عشق من عاشقم باش .عشق من عاشقم باش

 

 

 


 
 
 
 
( )

دانلود آهنگ